Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là : https://yensaosanest.com/

Mục đích thu thập thông tin cá nhân Người dùng

Yến Sào Sanest Minh Châu sử dụng thông tin thu thập từ Người dùng cho các mục đích chung sau:

Xác định và xác thực tài khoản.

Cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng.

Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Yến Sào Sanest Minh Châu.

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.

Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Yến Sào Sanest Minh Châu sẽ có thông báo cho Người sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên sản phẩm phần mềm của Yến Sào Sanest Minh Châu , Người dùng cần phải đăng ký thành viên Yến Sào Sanest Minh Châu bao gồm:

Họ tên đầy đủ

Số điện thoại

Email chính xác…

Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web https://yensaosanest.com/ của Yến Sào Sanest Minh Châu một cách không định danh. Sau khi đăng ký thành ng, bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

Phạm vi sử dụng thông tin Người dùng

Thông tin của Người dùng sẽ được Yến Sào Sanest Minh Châu lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của Yến Sào Sanest Minh Châu.

Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Anfood, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Anfood, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ng ty.

Khi Người dùng tương tác với Yến Sào Sanest Minh Châu, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Yến Sào Sanest Minh Châu thông qua Nền tảng của Yến Sào Sanest Minh Châu hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Yến Sào Sanest Minh Châu . Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Anfood có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của Yến Sào Sanest Minh Châu.

Khi Người dùng phản hồi hoặc khiếu nại.

Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Yến Sào Sanest Minh Châu vì bất kỳ lý do nào.

Các trường hợp khác mà Yến Sào Sanest Minh Châu thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lưu trữ thông tin người dùng 

Yến Sào Khánh Hòa lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Yến Sào Khánh Hòa thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm ng việc của họ trong hệ thống Yến Sào Khánh Hòa.

Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống của Yến Sào Khánh Hòa để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

 Những người có thể tiếp cận được thông tin của Người dùng

Anfood cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Yến Sào Khánh Hòa trong một số trường hợp dưới đây:

– Thông tin đó Người dùng đã ng khai.

Yến Sào Sanest Minh Châu được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

– Bên thứ ba mà Người dùng Yến Sào Sanest Minh Châu ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Yến Sào Khánh Hòa cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có ng chứng, chứng thực.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Edubit tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

– Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

– Cho các bên thứ ba khác mà Yến Sào Sanest Minh Châu có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Yến Sào Sanest Minh Châu. Hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Yến Sào Sanest Minh Châu mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Yến Sào Sanest Minh Châu .

-Anfood được mua lại hoặc sáp nhập với ng ty khác. Trong trường hợp này, Yến Sào Sanest Minh Châu sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Anfood trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Yến Sào Khánh Hòa hoàn toàn tin rằng, sự ng bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra .

Địa chỉ của đơn vị thu nhập và quản lý thông tin 

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Anfood sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần Người sử dụng Anfood có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại:

Địa chỉ: L11.5A đường T3, khu đô thị An Bình Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 0359.780.250

Email hỗ trợ: yensaominhchau@gmail.com

Website: https://yensaosanest.com/

Sử dụng Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của Người dùng từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định.

Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau. Nếu Người dùng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Anfood.

Thay đổi chính sách bảo mật

Anfood có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem xét và kiểm tra thường xuyên. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, Yến Sào Sanest Minh Châu sẽ thông báo cho Người dùng qua email hoặc bằng một thông báo trên website , để cập nhật những thay đổi mới nhất nhé.

 Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về Anfood theo các phương thức sau:

– Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng 0359.780.250

– Gửi email đến địa chỉ: yensaominhchau@gmail.com

– Đến trực tiếp văn phòng tại địa chỉ : L11.5A đường T3, khu đô thị An Bình Tân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Yến Sào Sanest Minh Châu sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, Anfood có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

Yến Sào Sanest Minh Châu sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.